Zaštiti se!

Saveti za lica
koja putuju

Informišite se pre putovanja

Ukoliko putujete

Budite u toku sa najnovijim informacijama i brinite o svom zdravlju i pratite gore navedene savete.

Izbegavajte da konzumirate sirove ili nedovoljno obrađene životinjske proizvode.

Zašto?
Može doći do unakrsne kontaminacije neobrađene hrane, kontaminirane hrane, tako da je važno pažljivo rukovati sirovim mesom, mlekom ili životinjskim organima, koristeći dobre bezbednosne prakse.

Izbegavajte svaki kontakt sa životinjama na pijacama.

Zašto?
Životinjski izvor je najverovatnije primarni izvor ove zarazne bolesti, i ljudi se mogu inficirati preko kontakta sa životinjama. Takođe izbegavajte kontakt sa potencijalno kontaminiranim životinjskim otpadom ili tečnostima na tlu ili konstukcijama u prodavnicama i na pijacama.

Odmah potražite medicinsku negu ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete ili otežano dišete, i obavestite lice koje vam pruža medicinsku negu o prethodnoj istoriji putovanja.

Zašto?
Ako imate povišenu temperaturu, kašljete ili otežano dišete, važno je brzo potražiti medicinsku pomoć jer postoji mogućnost da je tome uzrok infekcija virusom COVID-19 ili neko drugo ozbiljno stanje. Ukoliko je moguće, prethodno pozovite kako biste obavestili medicinsko osoblje da preduzme mere predostrožnosti i pripremi se za vaš dolazak. Ukoliko se vraćate iz inostranstva

Obratite pažnju na simptome koji mogu ukazati na COVID-19. Ukoliko se u narednih 14 dana od povratka kući javi povišena telesna temperatura, počnete da kašljete i otežano dišete, odmah potražite medicinsku pomoć i informišite lice koje vam pruža zdravstvenu pomoć o svojim prethodnim putovanjima.

Zašto?
Povišena temperatura, kašalj i otežano disanje mogu biti znaci da ste inficirani virusom COVID-19. Dozvolite da vam lekari i drugi zdravstveni stručnjaci obezbede najbolju negu i najnovije savete.

Nazad na početnu