Prijavi objekat

Anonimno prijavite objekat koji krši pravila o cenama, zakon o radu ili se ne pridržava zaštitnih mera.

Poruka poslata

Hvala što ste nas obavestili!

Nazad na početnu
Grad je obavezno polje!
Adresa objekta je obavezno polje!
Ime objekta je obavezno polje!
Opis kršenja zakona je obavezno polje!