Zaštiti se!

Kako pravilno
koristiti masku za lice

Prevencija je bitna!

Kada koristiti masku za lice

Ukoliko nemate kašalj, povišenu temperaturu ili otežano disanje, nema potrebe da nosite medicinsku masku.

Zašto? Nema dokaza da vas maske štite da se ne razbolite ali ako je nosite kada ste zdravi može imati negativne efekte. Na primer, maska vam može dati lažan osećaj bezbednosti, i da tako zaboravite da preduzmete neke druge važne radnje kao što je pranje ruku. Pored toga, možda nema dovoljno maski za zdravstvene radnike ili bolesnike. Ukoliko imate kašalj, povišenu temperaturu ili otežano dišete, i ukoliko ste vi ili neko u vašoj blizini nedavno posetili Kinu, nosite medicinsku masku na propisan način: vidite savete ispod.

Kako koristiti masku za lice

Kada ustanovite da je potrebno da nosite masku (vidi iznad), veoma je važno da je nosite ispravno. Ukoliko ne nosite masku pravilno, možete biti u čak većem riziku od infekcije.

Zapamtite takođe: maska sama po sebi neće vam obezbediti potpunu ličnu zaštitu ili zaštitu ljudi oko vas, tako da morate pratiti sve „jednostavne savete“ u vezi sa higijenom ruku i respiratornog trakta.

Stavljanje maske

  • Postavite masku pažljivo tako da prekrijete usta i nos
  • Vežite masku kako biste razmak između lica i maske sveli na minimum
  • Dok nosite masku, nemojte je dodirivati – naročito njen prednji deo
  • Ukoliko slučajno dodirnete masku, operite ruke

Skidanje maske

  • Skinite traku otpozadi bez da dodirujete prednji deo maske
  • Skinite ili odvežite prvo donju traku
  • Stavite masku za jednokratnu upotrebu u plastičnu kesu, zatvorite je i bacite u kantu za otpatke odmah nakon što je skinete
  • Operite ruke nakon što skinete ili slučajno dodirnete masku
  • Kada se maska nakvasi ili navlaži, zamenite je novom čistom i suvom maskom
  • Nemojte ponovo upotrebljavati masku za jednokratnu upotrebu
Nazad na početnu